Main Content

hart voor medewerkers is een organisatie voor OR training, OR coaching, OR advies en teambuilding en teamontwikkeling. 

Missie

Organisaties drijven op mensen, op hun kracht, hun intelligentie en hun inzet. Het is onze overtuiging dat optimaal respecteren en betrekken van mensen uit alle lagen van de organisatie leidt tot innovatie, tot betere prestaties, tot het sneller voorzien en overwinnen van obstakels, tot het verminderen van werkdruk en werkstress en tot meer geluk in en op het werk. Wij betrekken medewerkers via training, coaching en advies voor ondernemingsraden en via het vormgeven van directe participatie.
Marjon Steenbeek
Marjon Steenbeek
Helmi Kaskens
Helmi Kaskens
Yvonne Kok
Yvonne Kok
Tony de Bree
Tony de Bree
Lees meer over onze trainers.
teamcoaching

Blog