Main Content

hart voor medezeggenschap is een organisatie voor OR training, OR coaching, OR advies en teambuilding en teamontwikkeling. 

Missie

Organisaties drijven op mensen, op hun kracht, hun intelligentie en hun inzet. Het is onze overtuiging dat optimaal respecteren en betrekken van mensen uit alle lagen van de organisatie leidt tot innovatie, tot betere prestaties, tot het sneller voorzien en overwinnen van obstakels, tot het verminderen van werkdruk en werkstress en tot meer geluk in en op het werk. Wij betrekken medewerkers via training, coaching en advies voor ondernemingsraden en via het vormgeven van directe participatie.

Onze trainers

Marjon Steenbeek
Marjon Steenbeek
Helmi Kaskens
Helmi Kaskens
Maurits de Ruiter
Maurits de Ruiter
Lees meer over onze trainers.
teamcoaching

Blog

OR Riff – Amsterdam

Evaluatie 8,9 Opdrachtgever OR Riff Amsterdam Onderwerpen OR training Rol OR bij arbeidsvoorwaarden WOR wet op de ondernemingsraden Fusie en overname Roos van Leary …

Lees meer

OR Rozelaar – Barneveld

Evaluatie 8,4 Opdrachtgever OR Rozelaar - Barneveld Onderwerpen OR training Belbin teamrollen Onderhandelen Oefen overlegvergadering Feedback Weer een leerzame dag …

Lees meer

OR Henri Willig – Katwoude

Evaluatie: 8,7 Opdrachtgever OR Henri Willig Onderwerpen OR training Vergadertechniek BOB-model Lemniscaatmodel Positie, taken en bevoegdheden OR Advies OR …

Lees meer