Door het maken van een goed OR werkplan, inclusief doelen en stappen en te werken met een goede teamsamenstelling door de Belbin teamrollen toe te passen wordt de OR een effectief team.
Regelmatig kom ik tegen dat een OR zijn onderwerpen verdeeld. En dat is het dan. Dan gaat het automatisch werken. Vervolgens is het dagelijks bestuur van de OR of van de COR teleurgesteld dat er niets gebeurd. Als ze navraag doen tijdens de OR vergadering belooft iedereen beterschap. Wat is er nodig? Een werkplan waar per onderwerp door de OR de doelen bepaald worden voor het komend jaar, en waar er stappen uitgewerkt worden om het doel te halen. Wat ook nodig is is een goede teamsamenstelling, bijvoorbeeld door de rollen van Belbin te gebruiken. Een goed samengesteld team, of werkgroep heeft overzicht en de teamleden hebben de kwaliteiten om aan de slag te gaan en terug te koppelen aan de voorzitter en secretaris van de OR of COR. De uitwerking van de werkgroep wordt aangenomen door de OR en besproken tijdens de overlegvergadering. De werkgroep leden of teamleden zijn de woordvoerders. Resultaten worden geboekt en de OR leden vinden het OR werk leuk. Zij zien waar ze het voor doen. Zo blijft de motivatie hoog. Iets doen en iets bereiken is veel leuker en nuttiger dan alleen maar vergaderen.